Bahram Dehghanian شنبه 2 اردیبهشت 1391 14:04 نظرات ()

« كد برنامه : 1220 »

برنامه ای که عددی را از ورودی گرفته و مجموع اعداد فرد و زوج آن را چاپ می کند.

 

   توضیح : ارقام اعداد را یکی یکی جدا کرده و آنها را برسی می کند اگر عدد بدست آمده زوج باشد آن را به مجموع  اعداد  زوج اضافه می کند در غیراینصورت آن را به مجموع اعداد فرد اضافه می کند. 

 


"برنامه ی درخواستی"

         خرید این برنامه از سمی كولن                                   برای مشاهده نحوه كار برنامه دانلودش كنید