Yahya چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 12:46 نظرات ()

« كد برنامه : 1237 »
مسئله:
 
برنامه ای بنویسید كه شكل زیر را در خروجی چاپ كند:

فرض می كنیم كه n=4 می باشد.

#***
$#**
$$#*
$$$#
"برنامه ی درخواستی"

         خرید این برنامه از سمی كولن                                   برای مشاهده نحوه كار برنامه دانلودش كنید