Yahya یکشنبه 31 اردیبهشت 1391 01:33 نظرات ()

مسئله:

الگوریتمی که زمان T بر حسب ثانیه را به عنوان ورودی دریافت کرده و معین کند که چند ساعت، چند دقیقه و چند ثانیه است.  هر ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه است.

 

حل: برای بدست آوردن ساعت ابتدا T را بر 3600 تقسیم کرده و جزِِِء صحیح آن را بدست می آوریم که معرف ساعت است، سپس این مقدار را در 3600 ضرب کرده  از  کم کرده و حاصل را بر 60 تقسیم و جزء صحیح آن را  بدست می آوریم که معرف دقیقه است و این عمل را برای ثانیه نیز انجام می دهیم.

 

جواب:

..::این برنامه به خواسته یكی از كاربران وبلاگ نوشته شده است::..

..::برای مشاهده كد به ادامه مطلب بروید::..

جواب:

1.      شروع

2.      T را بگیر

3.      قسمت صحیح (  T / 3600 )  را در H قرار بده

4.      H را چاپ کن

5.      Bagi=T- ( H*3600 )

6.      قسمت صحیح ( Bagi / 60 ) را در M قرار بده

7.      M را چاپ کن

8.      S=Bagi – ( M*60 )

9.      S را چاپ کن

10.  پایان