Yahya سه شنبه 2 خرداد 1391 23:59 نظرات ()
« كد برنامه : 1259 »

مسئله:

این برنامه عددی را به عنوان ورودی از کاربر گرفته و ارقام آن را به ترتیب از کوچک به بزرگ در خروجی چاپ میکند:

توضیح: در ابتدا با استفاده از یک حلقه تکرار، ارقام عدد را یکی یکی جدا کرده و در یک آرایه ذخیره میکنیم. سپس آرایه را مرتب کرده و چاپ میکنیم.

مثلا: عدد ورودی 9658  باشد، نتیجه 5689 باید باشد!!!"برنامه ی درخواستی"

         خرید این برنامه از سمی كولن                                   برای مشاهده نحوه كار برنامه دانلودش كنید