Yahya پنجشنبه 4 خرداد 1391 16:55 نظرات ()
« كد برنامه : 1262 »

مسئله:

این برنامه دو رشته از کاربر دریافت کرده و مقادیر داخل رشته ها را با هم عوض کرده و نتیجه را در خروجی نشان میدهد:

توضیح: اگر طول یک رشته ای بزرگتر از دیگری باشد، در آن صورت کاراکتر های باقی مانده از رشته طولانی را در رشته کوتاه جایگزین کند!!!
"برنامه ی درخواستی"

         خرید این برنامه از سمی كولن                                   برای مشاهده نحوه كار برنامه دانلودش كنید