Mir Ali Babaei پنجشنبه 11 خرداد 1391 01:27 نظرات ()
توضیح:

این كد مكان x  را كه از ورودی گرفته شده است را در آرایه ای به طول n پیدا می كند و اگر پیدا نكند عدد 1- را بر میگرداند.

جواب:

..::برای مشاهده كد به ادامه مطلب بروید::..


void Lsearch(int a[], int n, int x)
{
int i;
for(i=0;(i<=n-1 && a[i]!=x);i++)
if(i<=n-1)
return i;
else
return -1;
}