Mir Ali Babaei پنجشنبه 11 خرداد 1391 01:36 نظرات ()
مسئله:
تابعی بنویسید كه تفاضل دو آرایه a را به طول m  و b به طول n را محاسبه و در خروجی چاپ كند.

جواب:

..::برای مشاهده كد به ادامه مطلب بروید::..

توضیح: قسمت سبز رنگ تابع جستجوی خطی است كه در زیر نوشته شده است


void eshterak(int a[], int m, int b[], int n)
{
int i;
for(i=0;i<=m-1;i++)
if( Lsearch(b,n,a[i])==-1 )
cout<<a[i];
}

void Lsearch(int a[], int n, int x)
{
int i;
for(i=0;(i<=n-1 && a[i]!=x);i++)
if(i<=n-1)
return i;
else
return -1;
}