Yahya سه شنبه 16 خرداد 1391 10:29 نظرات ()
« كد برنامه : 1285 »

مسئله:

این برنامه تعدادی عدد از ورودی گرفته و سپس یک عدد را به عنوان کلید از ورودی نیز دریافت میکند، و در بین اعداد به دنبال عدد مساوی یا بزرگتر با کلید گرفته شده می گردد:

مثال: از بین اعداد 40 – 10 – 25 – 30
وقتی ما عدد 8 بدیم به ما عدد 10 را بده.

توضیح: برای راحتی کار من بعد از گرفتن تعدادی اعداد، آرایه را مرتب کرده و بعد از آن دنبال کلید می گردم!!!


رایگان

جهت مشاهده کردن کد به ادامه مطلب مراجعه کنید.


برای مشاهده نحوه كار برنامه دانلودش كنید
كد:


#include <iostream.h>

#include <conio.h>

void main()

{

                int arr[100],i,j,k,key,temp;

                //Input                         *** www.semikolon.ir ***

                for(i=0;i<100;i++)

                {

                                cout<<"Please Enter Number array["<<i+1<<"]: ";

                                cin>>temp;

                                if(temp<1)

                                                break;

                                arr[i]=temp;

                }

                cout<<"\n\nEnter key for Search in array: ";

                cin>>key;

                //Procces                         *** www.semikolon.ir ***

                for(j=0;j<i;j++)

                {

                                for(k=j+1;k<i;k++)

                                {

                                                if(arr[j]>arr[k])  //Sort array

                                                {

                                                                temp=arr[j];

                                                                arr[j]=arr[k];

                                                                arr[k]=temp;

                                                }

                                }

                }

                for(j=0;j<i;j++)

                {

                                if(arr[j]==key || arr[j]>key)

                                {

                                                cout<<arr[j];                      //Search

                                                break;

                                }

                }

                getch();

}
برنامه ی جستجو با کلید در سی پلاس پلاس
برنامه ی جستجو در سی پلاس در بین اعداد با کلید.
سورس جستجو در سی پلاس پلاس
کد برنامه جستجو در بین اعداد با استفاده از کلید در c++
کد برنامه ی جستجو با کلید در سی پلاس پلاس