Mir Ali Babaei پنجشنبه 1 تیر 1391 12:14 نظرات ()
1- برنامه ای بنویسید كه جدول ضرب 10×10 را با استفاده از آرایه پیاده سازی كند. مشاهده جواب

2- برنامه ای بنویسید كه اطلاعات 10 دانشجو  شامل(شماره دانشجویی، نام، نام خانوادگی) و نمرات 4 درس آنها را از ورودی گرفته و ضمن چاپ مشخصات همه دانشجویان معدل آنها را نیز چاپ كند. مشاهده جواب

3- تابعی بازگشتی برای به توان رساندن یك عدد را بنویسید. مشاهده جواب

4- برنامه ای بنویسید كه 20 عدد از دنباله فیبوناچی را در خروجی چاپ كند.مشاهده جواب

5- برنامه ای بنویسید كه 10 عدد را از ورودی گرفته و تعداد اعداد اول را در بین 10 عدد مشخص كند.در حال حاضر در سایت موجود نیست

6- برنامه ای بنویسید كه یك رشته را از ورودی گرفته و متقارن بودن آن را تشخیص دهد.مشاهده جواب


1- برنامه ای بنویسید كه فوق اول بودن عدد ورودی را تشخیص دهد. مشاهده جواب

2- برنامه ای بنویسید كه  تعداد حروف صدادار انگلیسی در یك رشته را در خروجی چاپ كند.(حروف صدادار: a,o,e,u,i) در حال حاضر در سایت موجود نیست
---------------------
موفق باشید
جمع نمرات: 20 
سوالات امتیازی هر كدام 1.5 نمره