Bahram Dehghanian پنجشنبه 8 تیر 1391 10:33 نظرات ()
« كد برنامه : 1295 »

برنامه ای که یک رشته از کاربر دریافت نموده و معیین می نماید که حرف A در کجای رشته رخ داده است.رایگان

جهت مشاهده کردن کد به ادامه مطلب مراجعه کنید. برای مشاهده نحوه كار برنامه دانلودش كنید
كد:


#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
void main()
{
clrscr();
char s[100];
int i,len;
gets(s);
len=strlen(s);
for(i=0;i<len;i++)
 if(s[i]=='A'|| s[i]=='a')
 cout<<i<<" ";
getch();
}
برنامه ای که یک رشته از کاربر دریافت نموده و معیین می نماید که حرف A
در کجای رشته رخ داده است.

برنامه ی تشخیص کاراکتر در c++
برنامه ی تعیین موقعیت کاراکتر A
برنامه ی تشخیص دادن محل کاراکتر در سی پلاس پلاس.
تشخیص کاراکتر در سی
یافتن جای کاراکتر در یک کلمه