Bahram Dehghanian چهارشنبه 14 تیر 1391 17:15 نظرات ()

« كد برنامه : 1296 »

برنامه ای که 10 عدد از ورودی گرفته و سه عدد بزرگ بین آنها را چاپ می کند.(بدون استفاده از آرایه).
رایگان

جهت مشاهده کردن کد به ادامه مطلب مراجعه کنید.        
                                   

برای مشاهده نحوه كار برنامه دانلودش كنید
كد:


#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{        clrscr();
 int a=0,b=0,c=0,n,i;
 for(i=1;i<=10;i++)
 {
  cin>>n;
  if(n>=a)
  {
    c=b;
    b=a;
    a=n;
  }
  if(n<a && n>b)
  { c=b;
    b=n;
  }
  if(n<b && n>c)
    c=n;
 }
 cout<<a<<" "<<b<<" "<<c;
 getch();
}برنامه ی ماکزیمم 10 عدد.
برنامه ای که 10 عدد گرفته و سه عدد بزرگ بین آنها را نمایش می دهد.
برنامه ی تشخیص ماکزیمم بین 10 عدد ، بدون آرایه.
تشخیص سه عدد بزرگتر در سی پلاس.
برنامه ی تشخیص اعداد در سی پلاس پلاس.
ماکزیمم بدون استفاده از آرایه در c++.
بزرگترین مقدار بین 10 عدد.
3 عدد بزرگتر از بین 10 عدد.
برنامه ی c تشخیص ماکزیمم.