Mir Ali Babaei جمعه 3 شهریور 1391 14:44 نظرات ()
سلام خدمت تمامی دوستان
طبق خواسته  برخی از دوستان امروز مطالبی در مورد پشته را قرار می دهم كه امیدوارم ازش استفاده كنید.

پشته (Stack) :
پشته (Stack)  لیستی مرتب است كه عناصر از سمت بالا به آن وارد و از آن خارج می شود. پشته همانند تعدادی كتاب هست كه روی هم قرار گرفته اند و اگر ما بخواهیم كتابی جدید قرار دهیم آن را روی دیگر كتابها می گذاریم و در صورتی كه بخواهیم كتابی را برداریم كتابهایی كه روی آن قرار دارند را برداشته و كتاب مورد نظر را برمی داریم این مثالی بود برای ماندگاری پشته و طرز كار آن در ذهن شما یعنی هر وقت اسم پشته را شنیدید مثال كتابها شما را  راهنمایی خواهد كرد. ناگفته نماند كه پشته را لیست Last In First Out)  LIFO)  می گوییم.

متغیر top در پشته:
متغیر top اندیس بالای پشته را نگه میدارد. پس اگر n عدد ورودی به پشته  داشته باشیم  هرگاه top=n  باشد یعنی پشته پر است و اگر top=0 باشد یعنی پشته خالی است و هیچ عددی درون پشته وجود ندارد.

عملیات روی پشته‌:
  • 1- درج كه Push  هم بهش گفته میشود.
  • 2- حذف كه Pop  هم بهش گفته میشود.
1- درج (Push) :  برای درج یك واحد به top اضافه می شود و آخرین عضو درج می شود.
2- حذف (Pop) : این عملیات آخرین عضو از آرایه را حذف میكند.