Bahram Dehghanian چهارشنبه 8 آذر 1391 12:26 نظرات ()
« كد برنامه : 1323 »

برنامه ای كه دو عدد m1 , m2 را از ورودی گرفته با دادن(1)دو عددرا جمع کند با دادن (2)دو عددرا از هم کم کند با دادن (3)عملیات ضرب را انجام دهدبا(4)عملیات تقسیم را انجام می دهد.


رایگان

برای مشاهده کد به ادامه مطلب مراجعه کنید.

برای مشاهده نحوه كار برنامه دانلودش كنید
كد:


#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void menu();
void main()
{
clrscr();
float m1,m2;
int key,f=0;
cout<<"enter m1: ";
cin>>m1;
cout<<"enter m2: ";
cin>>m2;
menu();
for(;;)
{
cin>>key;
menu();
switch(key)
{
case 1:
    cout<<m1<<"+"<<m2<<"="<<m1+m2;
    break;
case 2:
    cout<<m1<<"-"<<m2<<"="<<m1-m2;
    break;
case 3:
    cout<<m1<<"*"<<m2<<"="<<m1*m2;
    break;
case 4:
    cout<<m1<<"/"<<m2<<"="<<m1/m2;
    break;
case 5:
     f=1;
    break;
default:
    cout<<"select (1-5):";
    menu();
    break;
}
if( f==1)
    break;
cout<<endl;
}
}
void menu()
{
clrscr();
cout<<"1. jam\n";
cout<<"2. tafrig\n";
cout<<"3. zarb\n";
cout<<"4. tagsim\n";
cout<<"5. Exit\n";
cout<<"\n-----------------------\n";
}