Mir Ali Babaei پنجشنبه 23 آذر 1391 15:39 نظرات ()
« كد برنامه : 1326 »

مسئله:
برنامه ای در سی پلاس پلاس (++c) بنویسید كه 6 عدد را در آرایه ذخیره كرده و سپس با گرفتن یك عدد مثل m ، تعداد تكرار  m را در آرایه چاپ كند.

مثلا: آرایه [2,3,5,3,6,3] ,m=3 كه در این حالت برنامه باید تعداد تكرار 3 را كه در این آرایه  3  است را برایمان چاپ كند.
"برنامه ی درخواستی"

رایگان

جهت مشاهده کردن کد به ادامه مطلب مراجعه کنید.
برای مشاهده نحوه كار برنامه دانلودش كنید
کد:

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
//semikolon.ir
void main()

{

                int i,sum=0,n;
clrscr();
                cout<<"Enter Number for count: ";

                cin>>n;


                for(i=1;i<=n;i++)

                {

                                sum +=2*i;

                                cout<<(2*i)<<(i==n ? " = ": "+");

                }

                cout<<sum;

                getch();

}