Mir Ali Babaei سه شنبه 27 فروردین 1392 15:01 نظرات ()


در این پست میخوام برای شما پروژه پایانی پیانو برای درس زبان ماشین و اسمبلی  را بزارم. این پروژه برنامه نویسی شده به زبان اسمبلی بوده واز نرم افزار emu8086  برای  نوشتن این برنامه كمك گرفته شده و اگر فایل اسم این پروژه را با این نرم افزار اجرایی كنید تمام مراحل و با گام های مناسب اجرا خواهد شد. امید است كه شما پروژه پیانو با زبان اسمبلی كه در این پست  برای شما تدارك دیده ایم را بپسندید.
در این پست میخوام برای شما پروژه پایانی پیانو برای درس زبان ماشین و اسمبلی  را بزارم. این پروژه برنامه نویسی شده به زبان اسمبلی بوده واز نرم افزار emu8086  برای  نوشتن این برنامه كمك گرفته شده و اگر فایل اسم این پروژه را با این نرم افزار اجرایی كنید تمام مراحل و با گام های مناسب اجرا خواهد شد. امید است كه شما پروژه پیانو با زبان اسمبلی كه در این پست  برای شما تدارك دیده ایم را بپسندید.

پروژه‌ی پیانو برنامه نویسی شده به زبان اسمبلی:
پروژه پیانو به زبان اسمبلی پروژه ای است كه در طی ترم های متعددی دانشجویان نسبتا زیادی را اذیت می كند از آنجایی كه كار با زبان اسمبلی برای ماها كه با برنامه ها و زبان های برنامه نویسی جدیدی  كار كرده ایم دشوار به نظر می‌رسد معمولا سخت به مرحله‌ی یادگیری این زبان شیرین می رسیم در حالی كه این زبان برنامه نویسی با قدیمی بودنش امكانات زیادی را در اختیار ما قرار می‌دهد كه معمولا كسانی این امكانات را درك می كنند و یاد می گیرند كه سخت درگیر با این زبان  هستند. پروژه پیانو نوشته شده به زیان اسمبلی (پیانو با اسمبلی) با استفاده از چند دستور ساده و مبتدی زبان اسمبلی  و چند كد بای تاخیر پیاده سازی شده است. این پروژه بر مبنای ماكرو گرایی نوشته شده است و فقط یك تابع در آن نوشته شده است . در ادامه در مورد پروژه بیشتر نوشته شده است.پروژه‌ ی پیانو برنامه نویسی شده به زبان اسمبلیپروژه‌ ی پیانو برنامه نویسی شده به زبان اسمبلیپروژه‌ ی پیانو برنامه نویسی شده به زبان اسمبلی

در زیر تصاویری از این برنامه را می بینید:

پروژه‌ ی پیانو -- برنامه نویسی شده به زبان اسمبلی (پیانو با اسمبلی)
پروژه‌ ی پیانو (تصویر شماره 1)
پروژه‌ ی پیانو -- برنامه نویسی شده به زبان اسمبلی (پیانو با اسمبلی)
پروژه‌ ی پیانو (تصویر شماره 2)
پروژه‌ ی پیانو -- برنامه نویسی شده به زبان اسمبلی (پیانو با اسمبلی)
پروژه‌ ی پیانو (تصویر شماره 3)
پروژه‌ ی پیانو -- برنامه نویسی شده به زبان اسمبلی (پیانو با اسمبلی)
پروژه‌ ی پیانو (تصویر شماره 4)یا از قسمت پرداخت 1000 تومان مبلغ 1000 را به 15000  تغییر دهید